top of page

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ   
ΝΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  & Ε' ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»
ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 52 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΝΗΚΑΡΕΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Τ.Κ. 1
0563

newego_LARGE_t_901_106929263-700x449.jpg

Αποκατάσταση όψεων διατηρητέου κτιρίου-  Νέα εσωτερική διαμόρφωση σε εμπορικούς χώρους & διαμόρφωση κατοικιών Δ'οροόφου

Α. ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Στο κτίριο διακρίνονται τέσσερεις φάσεις κατασκευής οι οποίες χρονολογικά είναι προσδιορισμένες και κατασκευαστικά διακρίνονται σε μια σειρά φωτογραφιών του  κτιρίου καθώς η κεντρική του θέση βοηθά στις διάφορες αποτυπώσεις του. Η πρώτη φάση αφορά στην εποχή μέχρι τα 1920. Η επόμενη αφορά στην εποχή μέχρι την έναρξη του Β’ παγκόσμιου πόλεμου και η τρίτη αμέσως μετά από τον πόλεμο. Τέλος στις δεκαετίες 1960-1970 έγιναν κάποιες λειτουργικές προσθήκες κυρίως για να εγκατασταθούν ανελκυστήρες.

Η πρώτη φάση – Τέλη 19ου αιώνα έως 1920

Το ακίνητο επί των οδών Ερμού και Καλαμιώτου χρονολογείται από το 1870-1885 όταν απεικονίζεται στις φωτογραφίες της εποχής ως κεραμοσκεπές ισόγειο με έναν όροφο. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του εντοπίζονται ως αυτά των λαϊκών Αθηναϊκών νεοκλασικών τα οποία έχουν παραστάδες μεταξύ των ανοιγμάτων αλλά και στις πλευρές τους καθώς και χαρακτηριστικό οδοντωτό γείσο.Η όψη επί της Ερμού διαμορφώνεται με τρία ανοίγματα τα οποία βρίσκονται σχετικά κοντά μεταξύ τους και δίνουν σε μικρό εξώστη που φέρεται από φουρούσια και έχει μεταλλικό απλό κιγκλίδωμα.

Η δεύτερη φάση – 1920 έως 1940

Μετά την δεκαετία του 1920 το κτίριο εμφανίζεται με δύο επιπλέον ορόφους στους οποίους τα ανοίγματα ακολουθούν την διάταξη και τις διαστάσεις των αντίστοιχων του Α’ ορόφου. Υπάρχει περιμετρικό γείσο στο τελείωμα του Γ’ ορόφου και διακοσμητικά στοιχεία στα παράθυρα και στη περιμετρική ζώνη στο άνω τμήμα του Α’ ορόφου αλλά και κάτω από το γείσο. Ρόδακες σε αξονική διάταξη εναλλάσσονται με τρίγλυφα και ορίζουν την  ζώνη που διαχωρίζει τον Α’ όροφο και όλη την παλαιά λίθινη τοιχοποιία από τους νέους δύο ορόφους τον Β’ & τον Γ’. Στους νέους  ορόφους τα ανοίγματα ακολουθούν την υφιστάμενη διάταξη του Α’ ορόφου και επιπλέον το κεντρικό τρίδυμο των ανοιγμάτων της όψης επί της Ερμού δίνουν και αυτά σε ανάλογο εξώστη. Τα ανοίγματα έχουν περιμετρικά διακοσμητικά στοιχεία που αποτελούνται από πλευρικές παραστάδες που φέρουν μικρά τοπικά γείσα. Ο διάκοσμός των ανοιγμάτων του Γ’ ορόφου ενοποιείται στο ανώτερο τμήμα του με το ενιαίο γείσο του κτιρίου που ορίζει την οροφή του. Η κατασκευή των νέων ορόφων εδράζεται στην λιθοδομή που έφερε την στέγη της προηγούμενης φάσης. Έτσι μια πλάκα από σκυρόδεμα εδράζεται στην λιθοδομή και οι τοιχοποιίες από εκεί και πάνω κατασκευάζονται από συμπαγείς οπτόπλινθους με αρκετό διάκενο μεταξύ τους στους τοίχους των όψεων. Οι παραστάδες του παλαιού κτιρίου παραμένουν αλλά πάνω από τον Α’ όροφο οι όψεις διαμορφώνονται με οριζόντιες σκοτίες περίπου ανά μισό μέτρο.

Η τρίτη φάση –  Μετά το  1944

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στα 1944 εμφανίζεται σε φωτογραφίες αλλά και μεταγενέστερες ταινίες με έναν επιπλέον όροφο σε υποχώρηση, απογυμνωμένο από όλα τα διακοσμητικά στοιχεία των όψεων αλλά με νέες επενδύσεις μαρμάρου στις όψεις του ισογείου, με μια διακοσμητική ζώνη που ενώνει στη βάση τους τα παράθυρα του Γ’ ορόφου και με το γείσο να διατηρείται με λιγότερο διάκοσμο. Το μεγάλο εσωτερικό ύψος του Α’ ορόφου έχει ήδη χωριστεί και εντός του έχει κατασκευαστεί πλάκα που δημιουργεί ένα επιπλέον όροφο μεταξύ της πλάκας του Α’ & Β’ ορόφου. Στο ισόγειο έχουν κατασκευαστεί πατάρια και στο σύνολό τους λειτουργούν ως ημιόροφος του κτιρίου.

Η τέταρτη φάση – Μετά το 1960  μέχρι σήμερα

Μετά την κατασκευή του τετάρτου ορόφου σε εσοχή, τοποθετήθηκε ανελκυστήρας στο  νότιο δυτικό τμήμα του κτιρίου δίπλα στο κλιμακοστάσιο. Η απόληξη του ανελκυστήρα εμφανίζεται στο δώμα του κτιρίου πάνω από τον τέταρτο όροφο σε ένα χώρο διαστάσεων 4x5 μ. Με ύψος περίπου 3,5 μ. Όπου βρίσκεται και το μηχανοστάσιο του. Επιπλέον στα ισόγεια καταστήματα κατασκευάζονται πατάρια με ελαφρύ σκελετό από σιδηρές διατομές τα οποία υψομετρικά αντιστοιχούν στο υψόμετροτου ανοίγματος που βρίσκεται πάνω από τις πόρτες και καταλαμβάνει όλο το πλάτος τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΜΟΥ ΠΛ ΚΑΠΝΗΚΑΡΕΑΣ
Τα αποσπάσματα εντοπίζονται στο ισόγειο, στο άνω διάζωμα, εκατέρωθεν στην εσοχή εισόδου πριν την κεντρική πόρτα εισόδου. Οι «φρίζες» αυτές παρέμειναν κρυμμένες κάτω από την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος που κατασκευάστηκε στην εκτεταμένη επέμβαση την δεκαετία του 1920 και πάνω από την ψευδοροφή που κάλυπτε την εσοχή της εισόδου από την οδό Ερμού. Πρόκειται για διαζώματα ύψους 50 εκ. Δεξιά και αριστερά της εισόδου και στο ύψος της οροφής του ημιώροφου.
Επιπλέον αποκαλύφθηκαν στον Α’ όροφο, στο γωνιακό δωμάτιο Ερμού και Καλαμιώτου, στην μοναδική δηλαδή ελεύθερη γωνία του κτιρίου, οροφογραφίες και τοιχογραφίες οι οποίες σχεδιάστηκαν σε δύο επίπεδα, σε δύο διαφορετικές εποχές δηλαδή. Το ένα επίπεδο είναι σχεδιασμένο σε ένα πιο αδρή επίχρισμα και το επόμενο σε ένα πιο λείο. Τα αποσπάσματα αυτά είναι και τα μοναδικά που υπάρχουν σε όλο το εσωτερικό του κτίριου. Οι εκτεταμένες επεμβάσεις που δέχτηκε το αρχικό κτίριο του 1880 προκειμένου να προστεθούν οι Β’ & Γ’ όροφοι αλλά και να διαπλατυνθούν τα ανοίγματα του ισογείου κατέστρεψαν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του ζωγραφικού διακόσμου καθώς οι επεμβάσεις στην τοιχοποιία που τον έφερε ήταν καθοριστικές. Μοιάζει να διατηρήθηκε μόνο το γωνιακό δωμάτιο του  Α’ορόφου για να καλύψει την ανάγκη αποθήκευσης του κινητού εξοπλισμού του κτιρίου κατά την εκτεταμένη επέμβαση κατασκευών του 1920.
Οι οροφογραφία του δωματίου βρίσκεται επί ενός τσατμά (με ξύλινες ορθογώνιες διατομές) ο οποίος αποτελούσε την ψευδοροφή κάτω από την κατασκευή τηε ξύλινης στέγης του αρχικού κτιρίου. Την δεκαετία του 1920 όταν έγινε η προσθήκη καθύψος των Β’ & Γ’ ορόφων η πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα που κάλυψε το γωνιακό δωμάτιο του Α’ ορόφου φέρεται επί μεταλλικών διατομών Η επάνω σε μαλτεζόπλακες χυμένη, όπως συνηθίζονταν εκείνη την εποχή, και δεν επηρέασε την υποκείμενη κατασκευή της ψευδοροφής από τσατμά  πάνω στην οποία σχεδιάστηκε ο ζωγραφικός διάκοσμος της οροφής.


 

KAPNIKAREA  3.jpg
Elevation Kapnikarea.jpg
ISOGEIO.jpg

Survey - Αποτύπωση

bottom of page