top of page
Koubes Rethimno-Master.jpg

Competition 

 CONSTRUCTION-UPGRADING OF THE WEST BEATS AREA OF RETHYMNO

 Crete.

2nd Prize 

without 1st

1.jpg

 Design Partners: Polymnia Tortopidi -YAP architects

Η μελέτη αποτελεί εξέληξη της βραβευμένης μελέτης στον ομόνυμο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό του 1999 από τον Δήμο Ρεθύμνου των αρχιτεκτόνων: Κυριάκου Γιαννόπουλου, Μιχάλη Κανταρτζή και Πηνελόπης Κουγιανού

 

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ 

Ηβη Νανοπουλου, Κ. Ανδρίτσου, Α. Πολυζωίδης, Αρχιτέκτονες

Γ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 

Κ. Μπότσογλου, Χ. Σκοταρά Αρχιτέκτονες

ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Η/Μ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Φυτοτέχνες

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΒΑΣ Τοπογραφικά-Συγκοινωνιακά

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΥΓΙΑΝΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΤΣΕΑΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ M.Sc.

 

Κύριος Στόχος της παρέμβασης  είναι  η κατάθεση  μιας  ολοκληρωμένης   στρατηγικής για  την  περιοχή, κοινωνικά  αποδεκτής σύμφωνα  με  τις διαφαινόμενες  τάσεις  ανάπτυξης της  πόλης, που θα λαμβάνει  υπόψη   ανάλογα  παραδείγματα  από τον  Ελληνικό  και τον  ευρύτερο  μεσογειακό χώρο.

H  Αστική Στρατηγική  ενσωματώνει όλες τις  υφιστάμενες και μελλοντικές δυναμικές  καθώς και τον λόγο του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της περιοχής και της πόλης ευρύτερα. Ενσωματώνει ένα πολυσυλλεκτικό forum διαλόγου και ανάδρασης  προκειμένου η ομάδα έρευνας και σχεδιασμού να συντάξει το πρόγραμμα της επέμβασης.  Ενσωματώνει επί  πλέον της  αδιάλειπτη δράση  μέσα  στον χρόνο  ώστε  εξ’ αρχής  να  μπορεί να  αποδώσει  αποτελέσματα σε  μια συνέχεια  σχεδιασμού  και υλοποίησης. Ο  χρόνος  δεν «παγώνει»  για  να αποδώσει  ο  σχεδιασμός το ολοκληρωμένο του  αποτέλεσμα  στο απώτερο  μέλλον. Το  όραμα προσεγγίζεται  σταδιακά με  συνεχή βήματα, κατοχυρώνοντας  την  ολοκλήρωση του  εγχειρήματος.

Το ποθούμενο της επέμβασης είναι η συνολική ανάπλαση της περιοχής διαμέσου ενός προγράμματος αστικού σχεδιασμού που θα λάβει χώρα στις ενδιάμεσες κλίμακες  της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής  έρευνας και μελέτης.

WESTERN BEACH FRONT OF RETHYMNO - CITY AND NATURE

    The urban development in areas dominated by the natural landscape has created an intense reflection on the management of the produced urban space in the natural environment. On the occasion of this reflection, an important architectural discourse has historically developed. That is, the reason that refers to that border zone, with its ambiguous characters and delicate balances, during the transition from the artificial to the natural, where the anthropogenic intervention manifests itself. This is an issue that particularly concerns almost all coastal Greek cities, where the natural landscape, the sea and its shores, has received urban activities and subsequently suffers its negative effects.

     The configuration of the coastal zone in Pethymnos West of Forteza and up to Koumbe is dominated by the above reflection. As the city develops towards the west, with a modern urban face, it tries to regain its lost relationship with the sea.

THE COMPOSITE STRUCTURE OF THE PROJECT

1. The implementation of an uninterrupted and seamless pedestrian and light traffic route from Fortezza to the camp at the western end of Koumbe. Connection with the university as well.

2. Configuration of the beach zone from the gendarmerie school to the site of the association of agricultural cooperatives

3. Arrangement of the runoff of the streams

4. Covering the sewage pipe

5. Configuration of the despotic pool

6. Single routes in the field area and Kefalogiannidon. Traffic resolution of the junction with the old national road.

7. Demolition of walls enclosing the football field.

8. Widening of the sidewalk along Kefalogiannidon, Construction of wooden platforms in the area of Neorio

9. Sanitation of a flooded area that was intended for the construction of a marina

10. Elevation of the "Venetian Trumpet" and Basiliki in Koumbe.

ΔΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

   H αστική   ανάπτυξη  σε   περιοχές  κυριαρχίας του   φυσικού  τοπίου, έχει  δημιουργήσει ένα  έντονο  προβληματισμό  σχετικά  με  τη  διαχείριση  του  παραγόμενου  αστικού  χώρου  στο   φυσικό περιβάλλον.  Με  αφορμή  τον  προβληματισμό αυτό, έχει αναπτυχθεί ιστορικά,  ένας  σημαντικός  αρχιτεκτονικός  λόγος.  O  λόγος  δηλαδή που αναφέρεται στην  οριακή  εκείνη  ζώνη,  με   τους  αμφίσημους  χαρακτήρες  και  τις  λεπτές  ισορροπίες, κατά τη μετάβαση από το τεχνητό στο φυσικό, όπου εκδηλώνεται η ανθρωπογενής επέμβαση. Πρόκειται  για  ένα  θέμα  το  οποίο απασχολεί ιδιαίτερα  σχεδόν  όλες  τις  παράλιες  Eλληνικές  πόλεις,  όπου  το  φυσικό  τοπίο,  οι  θάλασσα  και  οι  ακτές  του,  έχει  δεχθεί  τις   αστικές  δραστηριότητες  και υφίσταται στην  συνέχεια   τις  αρνητικές  του  επιπτώσεις.

    H   διαμόρφωση  της   παραλιακής  ζώνης  στο  Pέθυμνο  Δυτικά  της  Φορτέτζας  και  μέχρι  τον  Kουμπέ έχει ως   κυρίαρχο  τον  παραπάνω  προβληματισμό. Kαθώς  η  πόλη  αναπτύσσεται  προς  τα   δυτικά,  με  ένα  σύγχρονο  αστικό  πρόσωπο,  προσπαθεί   να  ξανακερδίσει  την  χαμένη  σχέση  της  με  την  θάλασσα.

Η ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1. Η  υλοποίηση  μιας  αδιάλειπτης  και  απρόσκοπτης  διαδρομής πεζών και  ήπιας  κυκλοφορίας  από  την  Φορτέτζα έως το  στρατόπεδο στο δυτικό άκρο του  Κουμπέ.   Σύνδεση  και με  το  πανεπιστήμιο.

2. Διαμόρφωση  της  ζώνης  της  παραλίας από  την  σχολή  χωροφυλακής  έως τον  χώρο της ένωσης  γεωργικών  συνεταιρισμών 

3. Διευθέτηση της απορροής  των  ρεμάτων 

4. Κάλυψη  του  αγωγού  λυμάτων 

5. Διαμόρφωση της δεσποτικής  κολύμπας 

6. Μονοδρομήσεις  στην  περιοχή του  γηπέδου και  την  Κεφαλογιάννηδων. Κυκλοφοριακή  επίλυση  του  κόμβου  με  την  παλαιά  εθνική  οδό.

7. Κατεδάφιση τοίχων που  περικλείουν  το  γήπεδο ποδοσφαίρου. 

8. Διαπλάτυνση  πεζοδρομίου κατά  μήκος  της  Κεφαλογιάννηδων,   Κατασκευή  ξύλινων  εξεδρών στην  περιοχή  των  Νεώριων 

9. Εξυγίανση  μπαζωμένου  χώρου  που  προοριζόταν  για  την  κατασκευή  μαρίνας

10. Ανάδειξη «Ενετικής  τρόμπας»   και  Βασιλικής  στον  Κουμπέ .

05-03
06-03
06-12
04_12
1
2
03-09